Vår kvalitetspolicy

Lillesjö Foods målsättning är:

  • Nöjda kunder
  • Livsmedelssäkra produkter
  • Leveranssäkerhet
  • En hög personlig service

Detta genom att vi:

  • följer alla regler och lagar kring vår verksamhet
  • skapa förtroende och eftersträvar att tillfredsställa våra kunder och konsumenters krav och förväntningar på produkter
  • vidtar alla åtgärder som är möjliga för att försäkra oss om att våra produkter inte utgör någon risk för konsumenters hälsa och välbefinnande
  • arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet

Allt detta är viktigt då vi har många moment i vår matproduktion som kräver extrem noggrannhet.

Vi har under 2019 outsourcat all produktion till vårt moderbolags produktionsanläggning i Lindesberg. Nordic Lunch är vårt moderbolag sedan juni 2018.